Depilar Systemet - Introduktion

Ny metod för permanent hårborttagning!

DEPILAR™ SYSTEMET är det första effektiva enzym-baserade produkten för permanent hårborttagning, helt utan biverkningar.

Hur fungerar Depilar™ Systemet

I Epilar påverkar det kroppsegna enzymet Trypsin specifikt proteinerna i hårsäckens celler. När Depilar tränger ner till cellerna i botten av hårsäcken, bryts proteinerna ner, vilket medför en deaktivering av cellerna och hårproduktionen stoppas.

Depilar påverkar endast de hårsäckar, som är öppna och tomma efter vaxning och epilering. Primärt på de hår, som är aktiva och i växtfasen.

Enzymer intar en viktig roll

Depilar Systemet är unikt genom att vara den första, effektiva produkten för permanent hårborttagning, som utnyttjar specifik enzym-aktivitet. Detta betyder inte att enzymer är ett nytt fenomen. De har utvecklats - tillsammans med celler - för att tillfredsställa olika cellbehov som växt, reparation, etc.

Framför allt under senare år har enzymer börjat användas i takt med ökade krav på kvaliteten hos mat och renare miljö.